<[if IE 5]> <[if IE]>

Porc Duroc

La raça de porc que s'utiliza és la DUROC. Aquesta raça es caracteritza per donar un valor afegit a la carn.

Les principals diferències de la carn de raça Duroc amb la resta de races normalment utilitzades són les següents:

 • Un color més intens
 • Un contingut de greix intramuscular més elevat
 • Una carn més suau
 • Una carn mes gustosa
 • Godalls Duroc

  Per altre banda, aquesta raça no se sol utilitzar perquè tant per el productor com l'elaborador els hi surt econòmicament inviable sinó es pot vendre a un preu superior a l'altre.

  A Casa Altarriba, aconseguim portar aquest producte al mateix preu que l'altre carn. I a un preu molt inferior que les carnisseries que venen porc de raça Duroc.

  Aquest encariment de la carn és degut a què aquests animals mengen molt més pinso que els altres. També es solen matar a un pes més elevat, i pertant estan més temps a la granja.

  Per part de l'elaborador, aquesta raça, al contenir més greix que les altres vol dir que té menys carn i pertant menys valor econòmic.