<[if IE 5]> <[if IE]>

Casa Altarriba

Casa Altarriba, és una explotació familiar dedicada a l'activitat agrícola i ramadera des de fa dècades. Actualment la seva activitat principal és la producció porcina.

Desde sempre s'ha intentat obtenir productes de qualitat, ja siguin agrícoles o ramaders, respectant al màxim el medi ambient.

L'explotació segueix una filosofia de treball de sostenibilitat amb el medi ambient. És a dir, els cereals que s'obtenen del camp es destinen a l'alimentació ramadera. Aconseguint així un pinso i una carn de qualitat.

La fusta que produeix el bosc es destina a fer biomassa per escalfar cases i granges.

altarriba