<[if IE 5]>

Productes

Casa Altarriba es dedica principalment a produir porc de qualitat.

Això s'aconsegueix seguint una serie de factors. En primer lloc disposar d'unes races d'animals que ofereixin una alta qualitat de carn com és el DUROC. Aquests animals tenen un alt contingut de greix intramuscular i una excel.lent palatabilitat (carn gustosa).

Els animals s'alimenten de pinso fet a la mateixa explotació. Aquest pinso es fa amb cereals provinents de la propia explotació. I sempre es segueix la mateixa formula, sense canvis segons el preu de mercat en les matèries primeres. Així s'aconsegueix que la carn sigui igualada, sense canvis de color ni excessos d'aigua.

pernil duroc llonzat petit

Productes disponibles

Actualment estem especialitzats en oferir les nostres canals porcines a professionals de la carn, ja siguin carnissers o sales de desfer.

Els porcs se sacrifiquen amb un pes viu d'entre 120 i 130 kg en viu (uns 90 kg en canal), tal i com es feia abans a pagès. Així aconseguim que la carn sigui mes feta, més lligada i augmentem el contingut de greix intramuscular.

Les canals es porten el dia i lloc que desitja el client